WTH-mlodhi

###

Learn More Close
http://www.rizgjimi.com/wp-content/uploads/2015/03/1.jpghttp://www.rizgjimi.com/wp-content/uploads/2015/03/2.jpghttp://www.rizgjimi.com/wp-content/uploads/2015/03/3.jpghttp://www.rizgjimi.com/wp-content/uploads/2015/03/4.jpghttp://www.rizgjimi.com/wp-content/uploads/2015/03/6.jpg

Artikuj category

* indicates required field

Nëse jeni banorë i Tetovës ju kishim preferuar që mësimin ta ndiqni Onsite, në lokalet e Sh.Q. Uniteti Islam - Tetovë. Vlen të theksohet se mësimi Onsite nuk vlen momentalisht për gjininë femrore.


Pranoj se e kam lexuar dhe kuptuar përshkrimin detaj të planprogramit të Institutit dhe kushtet që janë përmendur në këtê përshkrim.