by Uniteti-Admin

Pyetja: A është prej sunnetit falja e “namazit të Duhasë” në vazhdueshmëri?

Përgjigja: Po, pasi që është transmetuar se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) e këshilloi Ebu Hurejren[1] dhe të tjerët[2] dhe poashtu ka thënë: “…dhe mjafton për krejt këtë që njeriu t’i falë dy rekate të Duhas[3]”.

 

Shejh AbdulKerim Hudejr

Përktheu: Ali Ashani[1] .Buhariu(1178), Muslimi(721) ku thotë: “ Më këshilloi halili (shoku-miku) im me tri gjëra: të agjëroj tri ditë çdo muaj, t’i falë dy rekate të Duhas dhe ta fali namazin e vitrit para se të flej”.

[2] .Hadithi i Ebu Derdasë të cilin e transmeton Muslimi (722)

[3] .Muslimi(720) nga hadithi i Ebu Dherr

Të tjera