A lejohet që të jap sadaka për të vdekurin?

by Uniteti-Admin

Po lejohet dhënia e sadakasë për të vdekurin. Sadakaja më e mirë që mund t’a japish është që të japish sadaka për të vdekurin dikujt që ka qenë i afërt me të vdekurin, kështuqë i vdekuri inshaAllah merr shpërblim dhe ai i gjalli që i jepet sadakaja përfiton prej asaj sadakaje. Dhe fakti që ti i ke bërë mirë një të afërmi të të vdekurit është më mirë sipas asaj që unë e shoh. Por nëse ti ia jep sadakanë të afërmit të vdekurit dhe i thua atij: “Këtë jepe sadaka për të afërmin që të ka vdekur”, kjo është edhe më mirë. Kjo është kështu nëse ti dëshiron që t’u bësh mirë të familjarëve të të vdekurit.

Abdullah eba Batijn

Përktheu: Enis Arifi

Të tjera