Dhikri pas namazit

by Uniteti-Admin

Dhikri pas namazit

 

Prej traditës profetike është që kur të jep njeriu selam pas namazeve, ta bën dhikrin dhe ky dhikr është dy llojesh:

Lloji i parë: Dhikri që bëhet pas pes namazeve të obligueshme (farz) dhe këto janë gjashtë lloje:

I pari: Istigfari tri herë dhe forma më e mirë është Estagfirullah ue etubu ilejhi (أَسْتَغْفِرُ الله و أُتوب إليه) dhe më e thjeshta është Estagfirullah (أَسْتَغْفِرُ الله).

I dyti: Allahume entes-selamu ue minkes-selamu tebarekte ja dhel xhelali vel-ikram, një herë. (اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام).

I treti: La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue huve ala kul-li shejin kadir. Allahume la mani’a lima ea’tajte ue la m’utije lima mena’te ue la jenfe’u dhel xheddi minkel xheddu. Një herë.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

I katërti: La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue huve ala kul-li shejin kadir, La haule ve la kuvete il-la bil-lah, la ilahe il-Aall-llahu ue la na’budu il-la ijjahu lehun-ni’metu ve lehul-fadlu ve lehuth-thenaul hasen. La ilahe il-lAll-llahu muhlisine lehud-din ue leu kerihel-kafirun. Një herë.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

I pesti: Thënia Subhanallah (tesbih), Elhamdulilah (tahmid) dhe Allahu Ekber (tekbir) dhe ky dhikr mund të thuhet në pesë mënyra:

Subhanallah, Elhamdulilah dhe Allahu Ekber, 10 herë.

Subhanallah, Elhamdulilah, Allahu Ekber dhe La ilahe il-la Allah 25 herë.

Subhanallah, Elhamdulilah dhe Allahu Ekber 33 herë, duke mos e plotësuar të njëqindën.

Subhanallah, Elhamdulilah dhe Allahu Ekber 33 herë, ndërsa e plotëson të njëqindën duke thënë Allahu Ekber. (d.m.th. thotë 34 herë Allahu Ekber)

Subhanallah, Elhamdulilah dhe Allahu Ekber 33 herë, ndërsa e plotëson të njëqindën duke thënë La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue huve ala kul-li shejin kadir.

I gjashti: Leximi i Ajetul Kursij (ajeti 255 i sures el-Bekare):

Allahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te`hudhuhu sinetun ve la neumun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfeu’ i’ndehu il-la bi idhnihi, ja’lemu ma bejne ejdihim ue ma halfehum ue la juhitune bi shej`in min i’lmihi il-la bima shae vesia’ Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-A’lijjul-A’dhiim.

اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْ‌ضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْ‌سِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Është prej sunnetit që këto dhikre të shqiptohen me zë, përpos Ajetul Kursij, të cilin e lexon në vete.

Vërrejtje: Nuk është e domosdoshme që dhikri të recitohet me rënditjen e përmendur, përpos të parit dhe të dytit dhe kjo rënditje është bërë kështu që të jetë më lehtë për memorizim.

Vërrtejte tjetër: Koha e thënies së dhikrit është nga përfundimi i namazit (farz) derisa të del koha e namazit. Ai njeri i cili zakonisht e bën dhikrin, por e ka harruar ose është angazhuar me diçka tjetër, por jo nga neglizhanca, derisa ka dalë koha e namazit, e thotë dhikrin pas daljes së kohës të së njejtit namaz.

 

Lloji i dytë: Dhikri që bëhet pas namazit vullnetar (nafile) dhe ky është dy lloje:

  1. Subhanel Melikil Kuddus (سبحان الملك القدوس) tri herë dhe herën e tretë e ngrit zërin e tij, këtë dhikr e thotë pas Namazit të Vitrit.
  2. Allahumme gfir li ue tub alejje, inneke Ente et-Tevvabul Gafur. 100 herë pas Namazit të Duha-së. (اللهم اغفر لي و تب علي إنك أنت التواب الغفور)

 

 

Salih el-U’sejmi

Përktheu: Ali Ashani

Të tjera