Haxhi “bedel”

by Uniteti-Admin
Haxhi Bedel

Haxhi “bedel”:

Pyetja: Babai im vdiq vitin e kaluar, por ai dëshironte që t’a bën Haxhin këtë vit…
A lejohet që të dërgoj person tjetër që të bën Haxh për të? A është e domosdoshme që ky person të jetë i afërt i ynë? Dhe si është çështja me Kurbanin që bëhet në Haxh, a bëhet në emër të babait tim, apo në emër të atij që do të bën Haxh për të?
Përgjigja: Hamdi i takon vetëm Allahut.
Nëse muslimani vdes pas mundësisë së tij që të bën Haxh, atëherë pasardhësi i tij duhet që të bën Haxh për të, apo të autorizon dikë tjetër që t’a bën Haxhin, prej pasurisë së të vdekurit, ngase kjo është borxh i tij dhe borxhi është më prioritar që të kthehet.
Nuk është e domosdoshme që i autorizuari për Haxh të jetë dikush i afërt i juaj. Ndërsa Kurbani që bëhet në kohën e Haxhit bëhet në emër të prindit tuaj të vdekur, jo në emrin e atij që është i autorizuar të bëj Haxh. Kjo nëse Kurbani është pjesë e domosdoshme e Haxhit, por nëse Haxhin të cilin e bën është Ifrad, atëherë nuk pret Kurban, përpos nëse bën ndonjë ndalesë e cila e obligon prerjen e Kurbanit, atëherë pret Kurban.

 

Shejh AbdulKerim el-Hudejr

Përktheu: Ali Ashani

Të tjera