Leximi në namaz pas imamit

by Uniteti-Admin

Pyetje: Namazliu që është lidhur pas imamit, a lejohet që të lexoj Kur’an, apo mjafton leximi i imamit?

Përgjigje: Leximi i Fatihasë pas imamit në namazet me zë (Sabah, Aksham, Jaci) nuk është obligim, ndërsa në namazet pa zë (drekë, iqindi) është vaxhib (patjetër) dhe kjo është mendimi më i saktë.

Thotë Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): “S’ka namaz ai që nuk e lexon Fatihanë e Librit (Kur’anit)”.

Ai që e lexon Fatihanë pas imamit kur imami e lexon me zë, ai njeri s’ka përfituar gjë prej leximit të imamit dhe as prej leximit të vet dhe si ka mundësi që ai të koncentrohet?!

Thotë Allahu: “Allahu nuk ka bërë në gjoksin e njeriut dy zemra

Dhe thotë: “Dhe kur t’ju lexohet Kur’ani, ndëgjone atë dhe përqëndrohuni në të”.

 

Nga: Sulejman el Ulvan

Përktheu: Enis Arifi

Të tjera