Mashtrimi gjat provimit

by Uniteti-Admin

Pyetja: Nëse në ulëset shkollore  afër mua ulet një prej kolegëve të mi dhe gjat provimit më pyet ndonjë pyetje rreth provimit dhe unë i përgjigjem, në këtë rast a llogaritem unë si mashtrues?

Përgjigje: Atë që ia tregon kolegut tënd gjat provimit që të përgjigjet ndaj pyetjeve në provim është mashtrim dhe nuk i lejohet atij që të të pyet, por as ty nuk të lejohet që t’i përgjigjesh, përshkak se ka thënë i Dërguari i Allahut(paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të): “Ai i cili na mashtron nuk është prej neve”.

Prej Allahut është suksesi.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم

Komisioni i përhershëm për studime dhe fetva(fetvaja nr:20900)

Bekr Ebu Zejd

Salih El-Feuzan

Abdullah El-Gudejan

AbdulAziz Al Esh-Shejh

 

Përktheu: Ali Ashani

Të tjera