Muezini

by Uniteti-Admin

Pyetje:Cili është shkaku dhe cila është urtësia që muezini i vendos dy gishtat tregues në vesh gjatë ezanit?

Përgjigje: Siç edhe e dimë muezini është i urdhëruar që ta çon lartë zërin gjatë ezanit dhe dihet se nëse njeriu e çon zërin deri në maksimum ka mundësi që t’i dëmtohet ndëgjimi dhe veshët, pra nëse muezini i vendos dy gishtat tregues në vesh mënjanohet rreziku i dëmtimit të veshëve.

Rizgjimi Pyetje&Përgjigje

 

Të tjera