Namazi i istihares për dikënd tjetër

by Uniteti-Admin

Pyetja: A më lejohet mua që të falë për nënën time namaz istihare?

Përgjigje: Nuk të lejohet ty që të falësh namaz istihare në vend të nënës tënde, sepse namazi nuk pranohet me zëvendësim, por nëse njeriu bën dua për nënën e tij që Allahu (azze ve xhel) t’ia lehtësoj në dobi të fesë apo dynjas ose t’ia largoj ndonjë dëm eventual në fe dhe dynjan e saj ose diç tjetër, atëher nuk ka të keqe.

Shejh AbdulKerim El-Hudejr

Përktheu: Suad Hoxha

 

Të tjera