A lejohet që mos të agjëroj një ditë përshkak se kam ndeshje futbollistike?

by Uniteti-Admin

Pyetje: A lejohet që mos të agjëroj një ditë përshkak se kam ndeshje futbollistike?

Përgjigja: Falënderimi i takon Allahut.

Nuk lejohet që muslimani të hajë gjatë ditës së ramazanit, përshkak të aktiviteteve sportive futbollistike ose të tjera. Kjo është kështu, sepse një gjë e tillë nuk është prej arsyeve sheriatike për ndërprerjen e agjërimit.

Komisioni i përhershëm për fetva dhe studime

AbdulAziz bin Baz

AbdulAziz alu Shejh

Salih el Feuzan

Bekr ebu Zejd

“Fetvatë e Komisionit të përhershëm” Vëllimi 2 (139/9)

Përktheu: Enis Arifi

Të tjera