Sa është numri i ajeteve dhe shkronjave të Kur’anit?

by Uniteti-Admin

Pyetje: Sa është numri i kaptinave Kur’anore si dhe numri i i ajeteve dhe shkronjave të Kur’anit?

Përgjigje: Ka koncenzus në mesin e muslimanëve se numri i kaptinave (sureve) Kur’anore është njëqind e katërmbëdhjetë kaptina.

Ka ardhur në transmetim prej ibn Abbasit se numri i ajeteve Kur’anore është 6616 ajete.

Ndërsa numri i shkronjave Kur’anore është 323.671 shkronja.

All-llahu e din më së miri.

Të tjera