Zekati për “talibu ilm”?

by Uniteti-Admin

Pyetja: A jepet Zekati per lypësin e dijes(për atë që studion lëmit fetare)?

Përgjigja: Po jepet Zekati për atë që lyp dituri nëse ka nevojë, sepse ai është prej njerëzve më meritor për Zekat.

Shejh AbdulKerim el-Hudejr

Përktheu: Ali Ashani

Të tjera